BİLSEM Nedir ?

Bilsem Nedir ? Bilseme Nasıl Kayıt Olunur? Bilsemde Eğitim Nasıl? Her insanın hayata farklı yeteneklerle donatıldığı bir gerçektir. Bu yetenekler, zamanla ve çeşitli deneyimlerle keşfedilir. Ülkemizde, Bilsemler gibi kuruluşlar üstün yetenekli bireylerin potansiyellerini keşfetmeyi ve topluma katkı sağlamalarını amaçlar. Ancak, çocukların bu serüveninde en büyük yol göstericiler anne ve babalardır. Her çocuğun özel olduğunu unutmamak ve onların faydalı ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için yeteneklerini keşfetmelerine olanak tanımak önemlidir.

BİLSEM’E NASIL BAŞVURULUR?

Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi, her yıl Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre gerçekleştirilir. Geçmiş yıllarda ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere dijital olarak tablet üzerinde yapılan sınavlardır.

Son düzenlemeyle birlikte, öğrencilerin sınava girebilmesi için öğretmenler tarafından aday gösterilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Ayrıca, okuldaki öğrencilerin %20’sinden fazlasının aday gösterilmesi yasaklanmıştır. Bu da demektir ki, kendi sınıfında %20’lik dilimde bulunmayan öğrenciler sınava katılmak için aday gösterilmeyecektir.

Bilsem Nedir ? Bilseme Nasıl Kayıt Olunur ? Bilsemde Eğitim Nasıl ?

PEKİ SEÇİLDİKTEN SONRA ?

Aday gösterilen tüm öğrenciler, Ön Değerlendirme sınavına katılmak zorundadır. Bu sınavın ne zaman yapılacağı ve öğrencilerin sınav zamanları il tanılama sınav komisyonu tarafından planlanacak ve öğrencilere randevular verilecektir. Ön Değerlendirme uygulaması, tüm Türkiye genelinde tamamlandıktan sonra, yetenek alanları bazında elde edilen sonuçlar doğrultusunda ülke ortalaması belirlenerek, bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal web sitesinden ilan edilecektir.

Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere, il tanılama sınav komisyonu tarafından MEBBİS-BİLSEM işlemleri modülü üzerinden randevular verilecektir.

ÖN DEĞERLENDİRMEGRUP TARAMA SINAVINDA NE SORULUR?

Tablet üzerinden girilen ön değerlendirme sorularında parça- bütün ilişkisi, simetri, ardışıklık gibi şekilli sorular vardır.

Bilsem Nedir? Bilseme Nasıl Kayıt Olunur? Bilsemde Eğitim Nasıl?

BİLSEM’DE EĞİTİM NASIL?

Kayıtları yapılan öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri ölçüldükten sonra Bilim ve Sanat Merkezlerinde aşağıdaki eğitim programlarına alınırlar:

a) Uyum (Oryantasyon): Yeni öğrencilerin merkeze uyum sağlamalarını ve çevreyi tanımalarını sağlayan bir program.

b) Destek Eğitimi: İletişim becerileri, grupla çalışma teknikleri, öğrenme yöntemleri, problem çözme teknikleri, bilimsel araştırma teknikleri, yabancı dil, bilgisayar, sosyal etkinlikler gibi alanlarda destek eğitimi programları.

c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme: Öğrencilerin kişisel yeteneklerini tanımalarını ve fark etmelerini sağlayan bir program.

ç) Özel Yetenekleri Geliştirme: Öğrencilerin özel yeteneklerini geliştirmelerini sağlayan bir program.

d) Proje Üretimi/Yönetimi: Öğrencilerin projeler geliştirme ve yönetme becerilerini geliştirmelerini sağlayan bir program.

Programların belirli bir tamamlama süresi bulunmamakta olup öğrenciler kendi öğrenme hızlarına göre ilerlerler. Öğrencilerin program aşamalarındaki performansı, isteği ve devamlılığına bağlı olarak eğitimlerine liseyi bitirene kadar devam edebilirler.

Tüm programlar, öğrenci merkezli, disiplinler arası ve modüler yapıdadır. Bu programlar öğrencilerin yaratıcılığını, farklı yaklaşım ve çözüm bulma becerilerini geliştirmeye yöneliktir ve yetişkinlik dönemlerindeki şartlara hazırlamayı amaçlar.

Bilsem Nedir? Bilseme Nasıl Kayıt Olunur? Bilsemde Eğitim Nasıl?

Programların uygulanmasında okuldan tamamen farklı özel eğitim yöntemleri ve teknikleri, özel materyaller ve özel eğitim ortamları kullanılır. Bireysel eğitim esas olmakla birlikte, çoğunlukla 3-5 kişilik küçük gruplarla eğitim yapılır.

Bilim ve Sanat Merkezlerindeki eğitim, öğrencilerin örgün eğitimlerinden farklı olarak gerçekleştirilir. Öğrencilerin sınıf geçme veya not alma gibi amaçları yoktur. Bunun yerine süreç odaklı, proje tabanlı öğretim modeliyle öğretim sağlanır ve öğrencilerin istenilen niteliklere uygun projeler gerçekleştirmeleri beklenir.

Bilsem’lerde eğitim-öğretim; birinci dönem (Eylül-Ocak), ikinci dönem (Şubat-Haziran) ve Temmuz, Ağustos (yaz okulu, öğrenci kampları) aylarını kapsayacak şekilde yılda üç dönem halinde düzenlenir. Öğrenciler, kayıtlı oldukları örgün eğitim okullarındaki ders programlarına paralel olarak Bilsem’de eğitim alırlar. Bu çerçevede:

  • Sabahçı olan öğrenciler öğleden sonra Bilsem’de,
  • Öğlenci olan öğrenciler sabah Bilsem’de,
  • Tam gün eğitim gören öğrenciler ise akşam Bilsem’de eğitime alınır.

Her eğitim döneminde devamsızlık süresi, eğitim süresinin %30’unu geçemez. Mazeret göstermeksizin bu süreyi aşan veya programa katılmayan öğrencilerin kaydı silinir.

BİLSEM’DE SINAVLAR NASIL?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz. Bu merkezlerde sınav yapılmaz ve ölçme değerlendirmede puan veya not kullanılmaz. Bunun yerine, uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır.

Öğrencilerin ilerlemesi ve gelişimi, eğitim süreci boyunca gözlemlenerek belirlenir. Bu gözlemler, öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeleri, becerilerini geliştirmeleri ve programın hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik sağlar. Programın sonunda, programı tamamlayan öğrencilere “Program Tamamlama Belgesi” verilir.

“Otizm Nedir? Otizmli Çocuğa Sahip Olmak !” adlı yazımızı okumak için tıklayınız.

.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir