PMYO Başvuruları

  • 3 paylaşım
  • 103 okunma

PMYO Başvuruları

PMYO Başvuruları. Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesi gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş sınavından istenilen puanı almış olmak,

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO Sınavında başarılı olmak şartları aranmaktadır.

Polis Meslek Yüksekokulu sınavlarına başvuruda yaş şartı nedir?

17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükmü mevcuttur.

Polis Meslek Yüksekokullarına alınacak adaylarda boy şartı nedir?

04 Ağustos 2003 tarih ve 25189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Hastalık Branşlarının Sınıflandırılması EK-3 I-A Dahili ve Harici Hastalıklar başlıklı 7. maddesinde; “Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 162 cm olacaktır” hükmü mevcuttur.

PMYO sınavlarına kaza-i rüşt kararı ile başvuru yapabilirler mi ?

Kaza-i rüşt ile ilgili kararlarda kişilerin yaşlarında ve doğum tarihlerinde her hangi bir değişiklik söz konusu olmadığından dolayı kaza-i rüşt kararları Başkanlığımızca geçerli sayılmamakta ve dikkate alınmamaktadır.

Emniyet Teşkilatı personeli eş ve çocuklarına PMYO sınavlarında farklı hükümler uygulanmakta mıdır?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 6. maddesinin 2. fıkrası; “Emniyet Teşkilatı şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, giriş koşullarını taşımaları ve haklarında POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR kararı verilerek yazılı sınava alınmaları kaydıyla, içinde bulundukları erkek veya bayan kategorisinin yazılı sınavda aldığı en yüksek puanın en az 1/3’ ünü almak koşuluyla, asıl aday listesine dahil edilirler. Bu kapsamda alınanlar o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.” hükmü gereğince sadece Emniyet Teşkilatı Şehit veya Görev malulü eş veya çocuklarına farklı hüküm uygulanmaktadır.

Ön lisans (iki yıllık) mezunları PMYO sınavlarına müracaat edebilirler mi?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. maddesi gereği; “Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olanlar başvurabilirler.” hükmü gereğince ön lisans mezunları da lise mezunu kapsamında sınava alınmaktadır. Ön lisans mezunlarına diğer lise mezunlarından farklı ayrıcalık tanınmamaktadır.

PMYO sınavları müracaatları ve sınavları hangi tarihlerde yapılacaktır?

Polis Meslek Yüksekokulları öğrenci alımları ile ilgili başvuru tarihleri, şartları ve detaylı bilgiler her yıl güncellenerek Mart-Nisan aylarında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün www.egm.gov.tr ve Polis Akademisi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr. İnternet adreslerinden tüm PMYO Öğrenci Adaylarına ilan edilmektedir.

PMYO öğrenci adayının ailesinden her hangi birisinin sabıkalı olması PMYO öğrencisinin ilişiğinin kesilmesini gerektirir mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğin 8. maddesinin (h) bendi “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezası öngörülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan suçlardan dolayı,

1) Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak.
2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
3) Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.” hükümleri gereğince sadece PMYO öğrenci adayının ve eşinin sabıka kaydı dikkate alınmaktadır.

PMYO mülakat sınavlarında PMYO öğrenci adayı hakkında verilen puanlar yazılı (test) sınavı etkiler mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3. bendinde; “Fiziksel yeterlilik sınavı, mesleki psikolojik değerlendirme ve mülakat sınavında verilen puanlar adayın Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanını etkilemez, verilen puanlar adaylar hakkında “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilmesinde esas alınır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle verilen puanların yazılı sınava bir etkisi bulunmamaktadır.

PMYO Başvuruları. PMYO yazılı (test) sınavına itiraz edilebilir mi?

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 16. maddesinin 2. bendi hükümleri gereğince yazılı (test) sınava itirazlar ÖSYM Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

PMYO yazılı (test) sınavında başarılı olup, Polis Meslek Yüksekokullarına planlaması yapılan adaylar Polis Meslek Yüksekokulunu değiştirebilirler mi ?

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinin 15. maddesinin 5. fıkrasında, “Sınavı kazananların Yüksekokullara planlaması, Başkanlıkça belirlenen kriterlere göre bilgisayar ortamında yapılır. Planlama yapıldıktan sonra hiçbir şekilde adayın yeri değiştirilemez.” hükmü mevcuttur.

PMYO giriş sınavlarında aranan sağlık şartları nelerdir?

Aranacak sağlık şartları “Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği”nde belirtilmiştir.

KAYNAK VE DEVAMI –  DAHA FAZLA BİLGİ

PMYO Başvuruları ile ilgili linkler. 

https://www.pa.edu.tr/sikca-sorulan-sorular.html

https://www.pa.edu.tr/polis-meslek-yuksek-okullari-egitimbirimi.html

Polis Akademisi

Polis Akademisi Tanıtım filmi

Etiketler: , ,
SEVDİKLERİNLE PAYLAŞ
  • 3 paylaşım
YORUMLAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BENZER İÇERİKLER